Behandelingen algemeen

Behandelingen algemeen

Google+    Facebook    LinkedIn

Google maps
Polikliniek voor Febologie Terwolde
Kadijk 7a
7396 NJ TERWOLDE


Tel 0571-291 531
E-mailadres info@flebologie.com

Volg ons ook via sociale media


 

Uitzending RTL 4 CoCoon TV

Behandeling van spataderen

Bij het maken van een keuze ter behandeling van spataderen spelen een aantal factoren een rol.

Zoals:

√ waar laat ik mijn spataderen behandelen en door wie. (Polikliniek in Terwolde of ziekenhuis)
√ Wie heeft de beste resultaten (volgens huisarts of vrienden/familie/omgeving


√ Welke methode wordt gebruikt.

Zonder compleet te willen zijn kun je grofweg 4 methodieken benoemen:

√ De chirurgische methode bijvoorbeeld “strippen” van de spatader waarbij deze in het geheel wordt verwijderd
√ De injectie- of sclerotherapie, waarbij na de inspuitingen van de spatader met een etsende stof in de vorm van vloeistof of schuim/foam de spatader verschrompelt-verbindweefselt. Hierbij blijft slechts een dunne bindweefselstreng in het lichaam achter.
√ De therapie volgens Müller, waarbij middels insnijdingen ter plaatse van de lekkende kleppen in de spatader, de ader wordt bloodgelegd. Deze wordt dan onderbonden zodat er geen bloed meer doorkan. De huid wordt daarna weer gesloten. Een zeer tijdrovende methode met vele kleine littekens als gevolg.
√ De laatste paar jaar is er een scala aan nieuwe behandelingen ontwikkeld. De belangrijkste is middels laserenergie de spatader te laten verdwijnen. Min of meer op hetzelfde principe gestoeld zijn er een tweetal nieuwe behandelingen in ontwikkeling nl. therapie met stoom of geluidsgolven (radiofrequency)
Veel wordt gesproken over de lasertherapie, waarbij door vooral de media, medici en paramedici en zodoende ook door de volksmond de indruk wordt gevestigd dat alle spataderen (groot en/of klein) met laser te behandelen is. Over dit om zich heen grijpend misverstand wordt in de praktijk van Terwolde veel gesproken tijdens het spreekuur op de poli. Dagelijks gaan we vele malen op deze materie in en geven dan aan de patiënt een duidelijk beeld van de voor- en nadelen en de te behalen resultaten.

Hierbij ook aangevend dat géén van de therapieën zonder recidive is en dat een combinatie der therapieën nodig is. (bijv. lasertherapie gevolgd door sclerotherapie, of alleen middels sclerotherapie).

Om u meer inzicht te geven kun je stellen dat alleen de min of meer grote (re) gestrekt lopende spataderen, voornamelijk in het bovenbeen, voor laserbehandeling in aanmerking komen. Het is als zodanig een vervanging van het oude “strippen”.

De enkele klepdefecten in de spataderen en het veelal kronkelige verloop van de vaten verspreid over het boven- en onderbeen kunnen niet anders dan met plaatselijk onderbinden van het defect of met de “ouderwetse” inspuittherapie (vloeistof of schuim/foam) behandeld worden.

Een wijdverbreid misverstand is dat na een behandeling in het ziekenhuis (operatie of lasertherapie) of in een polikliniek zoals Terwolde de problemen over zijn, de spataderen voor lange tijd verdwenen zullen zijn. Dit is echter geenszins het geval. “Spataderen” is veelal een familiaire kwestie, waarbij genetische belasting een grote rol speelt. Dit alles moet u in overweging nemen bij uw besluit waar u zich zult laten behandelen.

De polikliniek voor Flebologie in Terwolde kan reeds bogen op een 65-jarig bestaan, waarbij gedurende deze periode vele honderdduizenden clienten wegens spataderen, cosmetische vaatjes, vaatvernauwing en aambeien behandeld werden, met een veelal zeer goed resultaat. In een beperkt aantal gevallen kon met de gevolgde methodiek geen goed resultaat bereikt worden en werd aan patiënt een operatie voorgesteld. Resumerend kan men stellen dat na onderzoek bij het merendeel van de patiënten de spataderen met de injectie/sclerotherapie in Terwolde goed verholpen kunnen worden.

 

Behandelmethodes van spataderen

Operatie:

Bij deze methode wordt de spatader tijdens een operatie middels “stripping” verwijderd. Is dus verdwenen uit het lichaam. De indruk wordt vaker gewekt dat de problemen dan voor altijd opgelost zijn. Dit is zeker niet het geval. Evenals bij de sclerocompressiemethode kent de operatieve benadering zijn recidive. De nadelen bij deze ingreep zijn onder andere

√ ziekenhuisopname
√ anesthesie
√ zichtbare littekens
√ minimaal 6 weken kousen dragen

Bij de behandeling middels injecties vallen eerder voordelen op zoals:

√ korte behandeltijd
√ slechts twee weken kousen of verband
√ geen werkonderbreking

Injectie-therapie spataderen

In Terwolde worden spataderen behandeld met de zogenaamde “sclerocompressietherapie”: spadaderen worden ingespoten zodat er na verloop van tijd alleen nog dunne strengetjes bindweefsel over zijn.

Op de plekken waar de kleppen niet goed sluiten, spuiten we een oplossing van aethoxysklerol in de ader. Daarmee wek je een chemische, steriele vaatwandontsteking op: je etst de vaatwand als het ware. Dan druk je die wanden tegen elkaar met tampons en pleisters (micropore, hypo-allergisch), en legt vervolgens met behulp van ideaalwindsels (10 cm breed) het compressieverband aan. Ideaalwindsel is niet elastisch, maar het heeft rek. Een elastische zwachtel zou de patiënt ’s nachts last geven omdat deze afknelt. Na een dag of drie komt de eerste verbindweefseling van de tegen elkaar aangedrukte aderwanden goed op gang. Het verband mag er dan even af om kort te douchen, maar daarna moet de patient het been onmiddellijk weer inpakken in nieuw of gewassen verband.

De compressie voor het onderbeen duurt in totoaal veertien dagen, voor het bovenbeen tien dagen. Een juiste compressie is van groot belang. Langdurig rondlopen zonder verband tijdens de behandelperiode is uit den boze. Je zou een trombus kunnen krijgen.

Zoals eerder opgemerkt kun je na drie dagen ook een elastische kous Klasse 2 dragen in plaats van verband.