Kosten behandeling  Polikliniek Flebologie Terwolde

Kosten behandeling Polikliniek Flebologie Terwolde

Google+    Facebook    LinkedIn

Google maps
Polikliniek voor Febologie Terwolde
Kadijk 7a
7396 NJ TERWOLDE


Tel 0571-291 531
E-mailadres info@flebologie.com

Volg ons ook via sociale media


 

KOSTEN

Behandelingen in TERWOLDE

1. Behandeling spataderen en/of cosmetisch ontsierende vaatjes
2. Behandeling open benen
3. Behandeling vaatvernauwing (etalage ziekte)
4. Behandeling aambeien

Behandeling spataderen

Ad 1. € 135,-
1ste consult (intake, vaatonderzoek, behandelplan, behandeling) 
2e en eventueel volgende consult €. 105,- 
De ervaring leert dat men in totaal voor beide benen 2-3 spataderbehandelingen nodig heeft.
Bij geringe aandoening minder of bij zeer forse varices meer.
Cosmetische vaatjes vergen veelal 1-2 behandelingen, mede afhankelijk van de wens van cliënt(e).

Behandeling open benen

Ad 2. € 100,-
1ste consult (intake, vaatonderzoek, behandelplan, behandeling) 
2e en volgende consulten € 75,- 
Aantal consulten afhankelijk van de ernst van de aandoening
Voor Ad 1.en 2. geldt dat indien U zelf elastische, korte rekverbanden (10 cm breed) meeneemt, deze in mindering gebracht worden op de nota.

 

 

 

Kosten behandeling (toelichting)

Een verwijsbrief van huisarts voor behandeling in Terwolde is primair niet noodzakelijk. Tenzij er zich problemen voordoen, terug te voeren op afwijkingen van de bloedvaten in de benen. Ook stollingsstoornissen (familiair of verkregen) van het bloed geven belangrijke informatie bij de mogelijkheid van behandeling. Een verwijsbrief bij behandeling in Ziekenhuis of ZBC is wel noodzakelijk.

Beehandelingen FlebologieHeeft de huisarts brieven van specialist met betrekking tot mogelijke afwijkingen zoals boven omschreven, dan verzoek ik U deze mee te nemen(kopie). De behandeling in Terwolde van spataderen en andere aandoeningen wordt in het algemeen NIET vergoed door de zorgverzekeraar. Sedert 2006 valt de Flebologie onder de Dermatologie/Chirurgie, zoals omschreven in de basisverzekering. Alleen medische specialisten en artsen verbonden aan ZBC’s met contract zorgverzekeraar mogen de kosten van behandeling declareren. Behandelingen vallend onder de C1 en C2 classificatie – zie hieronder omschreven- worden echter NIET vergoed.

TERWOLDE heeft niet de status van ZBC, wegens het niet in dienst hebben van een dermatoloog en/of chirurg.
Voor behandelingen in TERWOLDE maken sommige zorgverzekeraars uitzonderingen: vergoeding gebeurt dan vanuit de aanvullende verzekering, zoals bijv. bij de Sallandse Zorgverzekeraar: tot € 100,- per kalenderjaar. Overleg dus eerst met uw zorgverzekeraar.

KOSTEN behandeling in Ziekenhuis of ZBC

Uw kosten zijn gemaximeerd tot het verplichte eigen risico van € 375,00 (2015),- of meer bij vrijwillige verhoging daarvan.Spataderen met de C1 en C2 classificatie zijn uitgesloten van vergoeding. Prijsopgave vooraf is aan te bevelen. C1 is cosmetisch en C2 is reticulaire - of zijtak spatader met kronkelig verloop zonder zwelling of klacht.
Onderzoek en Behandelplan leiden vaker tot (voorstel) operatie, zoals bijv. met de laser, waarbij de gestrekte grote ader in het bovenbeen dichtgeschroeid wordt (VSM).
De kleinere spataderen kunnen dan later behandeld worden met de injectie-therapie of met onderbindingen volgens Müller, zeer tijdrovend.